Zoeken

  • Nederlands
  • Engels

GS Project GreenCorner, Rotterdam

Transformatievoorstel voor bestaand hoekgebouw

Ten einde een duurzaam imago te creeren op een prominente locatie, hebben wij een transformatievoorstel gedaan voor een bestaand hoekgebouw waarin kantoren gevestigd zijn. Het ontwerp is op basis van het GS-systeem van Greenface waarbij de gehele gevel in het groen wordt gezet. De kozijnen zijn hierbij ingekaderd met een rvs-omlijsting om het hinderlijk begroeien van de ramen te voorkomen. Daarnaast zorgt de korfstructuur ervoor dat er een reliëf ontstaat op de gevel die zicht het best laat lezen als een geabstraheerde vertakking.


Ook deze gevel is bedacht met een automatisch watergeefsysteem welke gebruik zal maken van regenwater. De gevel zal daardoor, door ons kunnen worden onderhouden en op afstand worden gemonitord zodat de gebruiker / opdrachtgever zorgeloos kan genieten van zijn/haar groene imago.


gegevens         :       
object              : bestaand kantoorgebouw
adres               : Rotterdam
opdrachtgever : vastgoedeigenaar
gevelsysteem   : Greenface GS-systeem
grootte            : 500 m2