Zoeken

  • Nederlands
  • Engels

GS GreenPark, Rotterdam

gegevens         : opgeleverd september 2010
object              : Parkeergarage
adres               : Hartmanstraat 35
opdrachtgever : West-Star Management B.V.

 

Onderstaande foto's zijn dd. september 2013.

IMG_4472klein website.jpg
 

Transformatievoorstel bestaande parkeergarage,
project GreenPark

Dit transformatievoorstel bestaat eruit een bestaande parkeergarage in het stadscentrum van Rotterdam [bekend als parkeergarage Westblaakgebouw] te omhullen met een ‘groene filter’. Hierdoor wordt een vervuilende garage middenin de stad integraal getransformeerd tot een zelfreinigende machine. De groene filter is gerealiseerd met klimplanten die gevoed worden met het regenwater dat op het dak van de parkeergarage valt.

IMG_4454websiteklein.jpg

De ‘groene’ parkeergarage levert hiermee een positieve bijdrage aan het klimaat en de luchtkwaliteit in de stad. Ook levert het een aanzienlijke bijdrage aan het ontlasten van het riool door hergebruik van regenwater. Daarnaast vergroot het, als een groene oase, de leefbaarheid in een hoogstedelijk gebied.

 

De korfstructuur zorgt ervoor dat er een reliëf ontstaat op de gevel die zicht het best laat lezen als een geabstraheerde boomstructuur. Door de korfstructuur is het mogelijk om vorm te geven aan de gevelbegroeiing. Hierdoor ontstaat er een architectonisch beeld met planten als toegepast materiaal. Het gebouw wordt uiteindelijk geheel ingepakt met wintergroene klimplanten, Hedera genaamd,  die over hoge luchtzuiverende eigenschappen beschikken.

IMG_4455websiteklein.jpg

Dit project is in samenwerking met de Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Zo zijn het Rotterdam Climate Initiative [RCI], Bureau Binnenstad [DS+V] en de afdeling Watermanagement [Gemeentewerken] betrokken bij dit project. Zij hebben dan ook hun steun toegezegd in de vorm van subsidie waarbij dit project als pilot-project mogelijk dient voor het ontwikkelen van 'groene gevelsubsidie' in navolging van de al aanwezige 'groene dakensubsidie'.

IMG_4457websiteklein.jpg

n.b. Het korfsysteem zoals door Greenface ontwikkeld leent zich voor vele parkeergarages, mede dankzij het lichte gewicht van de constructie en de aantrekkelijke kostprijs. Na drie jaar zal zo'n
5000 m2 gevel van de parkeergarage begroeid zijn en vormt het de grootste groene gevel van Europa.

IMG_4482kleinwebsite.jpg

Dit project is gerealiseerd in opdracht van West-Star Management B.V. Een vastgoedbedrijf dat uitgebreid investeerd in duurzaamheid en het locale klimaat. Zo hebben zij het Westblaak Gebouw voorzien van groene daken en heeft de bijbehorende parkeergarage Europa’s grootste groene gevel gekregen met behulp van het Greenface systeem. Ook de openbare ruimten van hun kantoren zijn voorzien van Led- verlichting. Hiermee loopt het Westblaak Gebouw voorop in duurzame kantoorverhuur. Voor meer informatie hieromtrent kunt u terecht op: www.westblaakgebouw.nl

Als u wilt weten welke klimaatvoordelen een dergelijke gevel opleverd dan kunt kijken op de link: waarom een groene gevel?