Zoeken

  • Nederlands
  • Engels

Wat houden de groensystemen in?

De twee basissytemen, het GS-systeem en het GT-systeem hebben beiden hun eigen specifieke kwaliteiten waardoor wij altijd in staat zijn op uw wensen aansluiting te vinden. De systemen staan hieronder kort omschreven. Uitgebreidere informatie vindt u onder het tablad Systemen.


Het GS-systeem (Green Structure System):

Het GS-syteem is een 3-dimensionaal groensysteem opgebouwd uit gaaskorfelementen. Door variatie in de diepte van de elementen ontstaat de mogelijkheid vorm te geven met het groen. Dit maakt het ons meest architectonische groensysteem. Uitgegaan wordt van beplanting met klimplanten. Begroeïingsgraad bij aanvang is budgetafhankelijk. De indicatieve beprijzing van dit systeem ligt rond de €200,- per m2. Gewicht vanaf 10 kilo per m2


Het GT-systeem (Green Texture System):

Het GT-systeem is een modulair groensysteem waarmee een grote variëteit aan beplanting denkbaar is. Maar ook kan het geheel worden beplant met een soort. Het systeem leent zich voor het maken van beplantingspatronen en oogt als een levend schilderij aan de muur. Het systeem kent zowel een binnen als buitentoepassing. Begroeïingsgraad bij aanvang is 80 tot 90%. De indicatieve beprijzing van dit systeem ligt rond de €500,- per m2. Gewicht vanaf 60 kilogram per m2