Zoeken

  • Nederlands
  • Engels

Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

Gemeenten hechten grote waarde aan verduurzaming van de omgeving en aan verbetering van de luchtkwaliteit. Veel gemeenten verstrekken daarom speciale subsidies. Zowel voor dak –als gevelgroen.

Zo heeft de gemeente Rotterdam de groene gevel van het project GreenPark ondersteund met een financiële bijdrage. Dit in navolging van de reeds aanwezige groene daken subsidie. Voor de gemeente diende het project dan ook als het eerste pilot-project voor groene gevels in Rotterdam. Dit project van Greenface sluit naadloos aan op de klimaatdoelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative [RCI], dat zich richt op 50% C02-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. voor meer informatie lees hier de brochure.

Of uw gemeente dit ook doet, hangt af van de wijze waarop uw gemeente met dergelijke positieve ontwikkelingen meedenkt. In grote steden als Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam,  Tilburg en Utrecht bestaat al een subsidieregeling specifiek gericht op dak- en/of gevelgroen. Plaatsen als Apeldoorn, Capelle aan de Ijssel, Delft, Harderwijk, Heemskerk, Nieuwegein, Nijmegen en Schiedam kennen ook dergelijke regelingen. Subsidies voor bouwwerkbegroening variëren tussen de €10,- en de €35,- per vierkante meter en verschillen per gemeente.

Daarnaast bestaan er voor ondernemers ook nog fiscale voordelen als de MIA (Milieu Investerings Aftrek) / Vamil-regeling.

Verschillende gemeenten hebben haalbaarheidsonderzoeken laten plegen naar groene daken en groene gevels, een aantal vindt u hieronder terug;